Hva er stablecoin?

Trading med kryptovaluta kan være både spennende og lønnsomt, men det er også ekstremt volatilt. Et av problemene krypto opplever er store, ustabile svingninger, og sånn sett fungerer det dårlig som et betalingsmiddel. Enn så lenge brukes kryptovaluta mest på børsen, der man kan kjøpe, selge og bytte mellom ulike typer krypto, eller bytte mot tradisjonelle valutaer som dollar og kroner. Men om det skal finnes et håp om at kryptovaluta skal ta en større plass i samfunnet, og en dag kunne godtas som et regulært betalingsmiddel, trenger vi et mer stabilt alternativ til løsningene som tilbys i dag.

Kryptovaluta slik det eksisterer i dag har ikke bare utfordringer når det kommer til å fungere som et betalingsmiddel – det enger seg også dårlig til verdilagring. Bitcoin, som er den største kryptovalutaen, har opplevd en storhetstid det siste tiåret, og er verdt svimlende summer. Derav har det fått kallenavnet «det digitale gullet». Men det er allikevel en svært skjør måte å lagre verdier på, da prisene på Bitcoin kan svinge med opp mot 20 prosent i løpet av en dag. En slik endrende kjøpekraft resulterer i at brukervennligheten blir kraftig nedsatt for folk flest, og det vil for eksempel ikke fungere bra å få lønnen sin utbetalt i kryptovaluta. Som en løsning på denne problemstilling har det som kalles stablecoins blitt introdusert.

Hva er stablecoins?

Som du sikkert ser, ligger mye av forklaringen i selve navnet. Stablecoins skal være en form for kryptovaluta som holder en stabil verdi, mye i likhet med tradisjonelle penger. Spesielt er det maksverdien av en stablecoin som anses som viktig å holde lokk på – en coin kan for eksempel være knyttet opp mot verdien av en euro, og skal aldri overstige den summen. Slik det er i dag, kan verdien på kryptovaluta endre seg så fort at om man skal kjøpe en vare for krypto, kan verdien allerede ha endret seg drastisk når selgeren mottar overføringen. Stablecoins er det første steget mot å gjøre kryptovaluta en mer allment godkjent form for betaling, som også kan brukes av store selskaper med stort kapital.

Enn så lenge brukes stablecoins hovedsakelig som en trygg lagringsplass, når markedet ellers blir for volatilt. Det vil si at hvis du sitter på for eksempel en større sum Bitcoins, og markedet er i stor forandring, kan du veksle inn din Bitcoins mot stablecoins, fram til markedet har roet seg ned igjen. Slik kan du unngå store verditap. Et eksempel på en slik stablecoin kalles Tether, og det er også den mest kjente. De fleste store kryptobørser tilbyr både salg og kjøp av Tether, i bytte mot andre kryptovalutaer. Tether har beviselig holdt sin verdi svært stabil over perioder på så mye som tre år, spesielt når det kommer til kjøpeverdien av tradisjonelle valutaer som dollar.

Hittil har imidlertid stablecoins nesten bare blitt brukt til trading. Det vil med andre ord si at den faktiske verdien ute i den virkelig verden ikke nødvendigvis er så høy. Men det finnes også flere store aktører der ute som har interesse av å gjøre stablecoin til en mer stuevarm betalingsenhet. Om de lykkes, kan vi være på vei mot en stabil kryptovaluta som kan sørge for kjappe betalinger, og til og med brukes til lån og langsiktige kontrakter.

Fordeler og ulemper

Kryptovaluta brukes på flere ulike måter, med ulike formål. Slik man som oftest hører om det, er innenfor trading, der hovedpoenget er å tjene penger – kjøp når kursen er lav og selg når kursen er høy. Noen har som formål å erstatte tradisjonelle penger helt med kryptovaluta, slik at kroner og dollar slik vi kjenner det i dag forsvinner. Men det finnes også de som ser mer konstruktivt og langsiktig på det, og de ønsker å innføre krypto grunnet fordelene det medfører – for det første for at man ikke skal være avhengig av en tredjepart for å overføre penger til hverandre, og for det andre for at betalingen skal skje umiddelbart, uten forsinkelser. Så lenge verdien på krypto fortsetter å være like volatil som den er i dag, vil det aldri bli godtatt som en allmenn betalingsform.

Stablecoins kan derfor være løsningen vi trenger for å utløse kryptovalutas fulle potensiale, ettersom stablecoins kort og godt tilsvarer det samme som vanlige penger, bare i digital form. Et uromoment som alltid vil være tilstede når det kommer til digital valuta er derimot om verdien faktisk holder seg, på lik linje med det tradisjonelle penger, eller gull, allerede har gjort i en årrekke – og her finnes det per dags dato ikke noe enkelt eller sikkert svar.